Ernst van Hooidonk - Reiki en Massage

De klant kan kiezen uit de volgende massage vormen:

1. Polariteitsmassage
is een holistische behandeling die helend werkt op lichaam en geest. De zowel energetische als fysieke polariteitsmassage is een massage van de huid, de spieren en de organen met als doel de doorstroming van de levensenergie op gang te brengen. Een teveel of een te weinig aan spanning in huid-, spier-, orgaanweefsel of in gewrichten, blokkeert de doorstroming van deze energie.

We kennen vijf energetische lagen, ieder met zijn eigen betekenis

  • Aarde - het element van concrete tastbare zaken, zoals je fysieke lichaam
  • Water - het element van emoties, voelen
  • Vuur - het element van wilskracht, enthousiasme
  • Lucht - het element van fantasie, woorden en ideeën
  • Ether - het element dat je losmaakt van je persoonlijkheid, het element van verbinding en integratie met de totaliteit van het leven.

In de polariteitsmassage worden deze lagen met elkaar in verbinding gebracht om een disbalans op te heffen. Diep en ontspannen ademen helpt je te verbinden. Tijdens de massage wordt gebruik gemaakt van natuurlijke oliën vervaardigd van aromatische essences.

Het principe van de polariteit is dat er een spanningsveld is tussen twee kanten van een beleving, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld koud en warm, geven en ontvangen, hard en zacht, controle en overgave, angst en veiligheid. Een polair spanningsveld ontstaat als er een bewust verlangen ontstaat naar het ene, waardoor een spanningsveld ontstaat. De oplossing ligt in de integratie en ervaren van beide kanten, waardoor men zich werkelijk vrij gaat voelen.

2. Reiki / chakra massage is een holistische massage die helend werkt op lichaam, geest en ziel. Bij deze massage houdt de masseur de handen regelmatig stil op plekken waar spanningen en blokkades zitten, zodat de Reiki zijn helende werking kan doen. De 7 hoofdchakra's worden in balans gebracht en gemasseerd. Hier combineert de masseur en Reiki master het beste uit de Reiki traditie met het genot van een chakra massage.

3. Lomi Lomi massage komt oorspronkelijk uit Hawaï en werd doorgegeven van generatie op generatie.
In de Huna, een Hawaïaanse filosofie, gaat het voornamelijk om de twee zaken Harmonie en Liefde. Gebrek aan harmonie leidt tot weerstand, wat weer tot blokkades in de energiestroom leidt. De behandeling zorgt ervoor dat die blokkades zich opheffen en heeft daarom een helende werking.

Lomi is de Hawaïaanse term voor massage en betekent “drukken, kneden, wrijven”, maar ook strekkingen en rotaties worden gebruikt, altijd via een zachte liefdevolle aanraking. Het woord is verdubbeld, omdat de betekenis dan nog enkele malen sterker wordt.
Een Lomi Lomi masseur kan bijvoorbeeld met één arm de schouder masseren terwijl de andere hand / onderarm de heup masseert, dit om harmonie en balans te bevorderen in het lichaam. Tijdens de Lomi Lomi massage zal ook altijd de buik worden gemasseerd. Hawaiianen geloven dat de buik de ziel van ons lichaam is.

De Lomi Lomi massage herstelt de levenskracht en heeft een stimulerende werking op de spieren, het zenuwstelsel, de zintuigen, de bloedsomloop en de organen. Daarnaast verbetert de massage de toevoer van zuurstof, de stofwisseling en afvoer van de afvalstoffen.
Na de Lomi Lomi massage voel je je als herboren.

Lomi Lomi massage is een rustige ritmische massage, die gericht is op ontspanning en genezing. Het is een volledige lichaamsbehandeling die uitgevoerd wordt met mooie, lange, vloeiende bewegingen over de volledige lengte van het lichaam, waarbij voornamelijk met de onderarmen wordt gemasseerd. De bewegingen kunnen vergeleken worden met de golven van de oceaan, die energieblokkades opheffen, spanning in het lichaam wegspoelen en de natuurlijke energiestroom in het lichaam stimuleren. Het lijkt bijna een soort dans.

De nadruk van de behandeling ligt op ontspanning en het wegnemen van angsten, ergernissen en andere negatieve emoties, waardoor wordt voorkomen dat die emoties ziektes kunnen veroorzaken.
Het lichaam wordt rustig en komt in het eigen harmonische, natuurlijke ritme.

4. Full body massage is een behandeling waarbij het hele lijf wordt gemasseerd. De masseur gebruikt zijn intuïtie om blokkades te verwijderen en chakra's te balanceren teneinde de levensenergie vrij te laten stromen.

5. Fibromyalgie (FM) massage of Fibromassage®
De FM massage is zacht (weinig druk) en langzaam teneinde het zenuwstelsel te kalmeren en het lichaam tot rust en in balans te laten komen. De ademhaling wordt weer normaal, het hartritme daalt en de stress en de chronische pijn en stijfheid in het lichaam verminderen De massage is zacht om de pijn in spieren en bindweefsel te verminderen. De fibromassage werkt door in het onderbewuste om te helen wat in het verleden niet goed is verwerkt. Deze massage zorgt tevens voor een diepe ontspanning, waardoor sommige mensen met fibromyalgie langer kunnen slapen en minder vermoeid zijn.

Veel fibromyalgiepatiënten ervaren chronische stress. Relatieproblemen maar ook problemen uit het verleden kunnen daarbij een rol spelen. Fibromyalgie openbaart zich vaak na een periode van langdurige stress. Doordat chronische stress vaak “diep” in het onderbewuste systeem aanwezig is kan hierdoor een slaapprobleem ontstaan. De fibromyalgiepatiënt komt dan ook vaak volkomen verstijfd uit bed.  Een verklaring kan zijn dat tijdens de slaap het onderbewustzijn nog steeds bezig is met het verwerken of herbeleven van de (emotionele) problemen uit het verleden. Van een herstellende diepe slaap kan dan ook geen sprake zijn.
Fibromyalgie betekent letterlijk: pijn in bindweefsel en spieren. Fibromyalgie wordt ook wel weke delen reuma genoemd. Het komt voor bij ongeveer twee op de honderd volwassenen, vooral bij vrouwen. Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom bestaande uit algemene spierpijn en spierstijfheid gepaard gaande met (soms extreme) vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijnen, angsten, depressies, allergieën, concentratie- en geheugenstoornissen, temperatuurverhogingen en darmklachten. Deze aandoening komt met name voor bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 20 tot 60 jaar. Vele tienduizenden Nederlanders lijden in meer of mindere mate aan dit syndroom waarvoor nog geen eenduidige oorzaak is gevonden. Het ontbreken hiervan, in samenhang met het meestal gezonde uiterlijk van de fibromyalgiepatiënt en de normale bevindingen bij regulier bloedonderzoek, leidt vaak tot ontkenning van dit ziektebeeld door huisarts, specialist, bedrijfsarts, werkgever en niet in de laatste plaats de eigen omgeving.
Fibromyalgie wordt meestal geclassificeerd als een reumatische spieraandoening, omdat een van de meest voorkomende symptomen bij fibromyalgiepatiënten de chronische pijnlijke spieren zijn. Omdat we echter steeds meer te weten zijn gekomen over deze aandoening, wordt deze tegenwoordig vaker geclassificeerd als een vorm van het disfunctioneren van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die door de hersenen worden aangemaakt om het lichaam te "vertellen" wat het moet doen. Bij mensen met fibromyalgie blijkt er een abnormale productie van neurotransmitters en andere chemische stoffen aanwezig te zijn die niet alleen de gemoedstoestand en het slaappatroon beïnvloeden, maar ook de manier waarop pijn wordt beheerst en de functioneringswijze van het immuunsysteem. De fibromyalgiepatiënt ervaart een domino effect waarin het ene symptoom en het ontstaan ervan, van invloed is op een ander symptoom. Fibromyalgiepatiënten zijn bijvoorbeeld niet in staat om in het diepe slaap stadium (delta-slaap) te geraken, waarin het lichaam veel chemische stoffen voor de heropbouw aanmaakt waardoor weefsels worden hersteld en de groei van deze weefsels wordt bevorderd. Groeihormoon, een van de meest overvloedige chemische stoffen voor de heropbouw, komt tijdens de delta slaap vrij en herstelt en bevordert de groeiweefsels. Omdat fibromyalgiepatiënten de delta-slaap nooit ervaren, hebben zij een laag groeihormoon gehalte. Dit resulteert in een onvermogen van het lichaam om zichzelf te herstellen. Groeihormoon heeft een groot effect op het bindweefsel. Bindweefsel is het voornaamste herstelmechanisme in het lichaam en de chemie ervan regelt de afweer tegen ontstekingen en genereert vloeistoffen, inclusief witte bloedlichaampjes en anti-lichaampjes, om infecties te kunnen bestrijden. De bindweefsels van de fibromyalgiepatiënt worden stijf en gespannen, wat wordt veroorzaakt door een slechte aan- en afvoer van vloeistoffen door deze weefsels. Door congestie worden de circulatie en de neurale transmissie nadelig beïnvloedt, waardoor de spieren en de omringende organen in een constante gespannen toestand verkeren. Dit gebied van verhoogde contractie en verminderde circulatie veroorzaakt een opeenhoping van afvalstoffen, de zogenoemde tenderpoints. Constante gespannenheid van de spieren in combinatie met het onvermogen om in de diepe herstellende slaap te geraken, zijn er de oorzaak van dat de fibromyalgiepatiënt niet alleen hevige pijnen ervaart op deze gevoelige plaatsen, maar ook algehele uitputting. Als u alles met elkaar in verband brengt, wordt het bestaande domino effect duidelijk. De symptomen en mogelijke oorzaken van Fibromyalgie en het Chronische Vermoeidheids Syndroom (ME/CVS) overlappen elkaar gedeeltelijk. 

Veel voorkomende specifieke symptomen/klachten zijn: 
Spierpijnen in het hele lichaam
Ochtendstijfheid
Vermoeidheid 
Gevoel niet goed geslapen te hebben
Prikkelbare / spastische darm
Hoofdpijn die lijkt op migraine
Duizeligheid 
Concentratiestoornissen 
Vergeetachtigheid 
Stemmingswisselingen
Tintelend gevoel 
Verhoogd koudegevoel (gedeeltelijk paars verkleuren van handen en voeten)

Diagnostische criteria
De Amerikaanse vereniging voor reumatologie heeft nieuwe criteria geformuleerd om fibromyalgie te beoordelen. Ze vervangen de criteria uit 1990. De criteria zullen wereldwijd worden toegepast. Om de diagnose fibromyalgie te stellen, wordt nog steeds vooral gelet op pijn in het hele lichaam. Nieuw is dat ook andere symptomen dan pijn worden meegenomen in de diagnose en dat de ernst van fibromyalgie wordt beoordeeld. Iemand voldoet aan de diagnostische criteria voor fibromyalgie als aan drie voorwaarden wordt voldaan:
Er moet sprake zijn van pijn in het hele lichaam en andere symptomen.
De pijn en andere symptomen moeten minimaal drie maanden bestaan.
Er is geen andere ziekte die de pijn verklaart.

Wat fibromyalgie niet is:
- Een tussen de oren ziekte.
- Zomaar een spierpijntje.
- Zomaar een griepje.
- Is geen psychische stoornis.

Bron: fibromyalgie.nl

 
© | Powered by BouwhuisDesign.com